Projekt tájékoztató

EFOP 1.3.5-16-2016-00455 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS – GENRÁCIÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN (GENERCOOP)

Támogatás összege: 22.130.659.- Ft.
Támogatás mértéke 100 %
Projektidőszak: 2017.03.01 -2020.03.01

Együttműködő szervezetek

Forgatós Közhasznú Egyesület (7136 Fácánkert, Kossuth utca 7.)
Fácánkert Községért Közalapítvány (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.)
Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége: (7172 Harc, Fő utca 59.)
Harci Sporthorgász Egyesület (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 33.)
Harci Óvodáért Közalapítvány (7172 Harc, Fő utca 59.)
A „harci kisdiákokért” Alapítvány (7172 Harc, Kölesdi utca 2.)

Érintett települések

Harc (Tolna megye) – 1000 fő alatti település
Fácánkert (Tolna megye) – 1000 fő alatti település

Projekt célkitűzése

A projekt Harc és Fácánkert településen valósul meg, két település civilszervezeteinek együttműködésében.

Célja:
A települések közösségeinek, civilszervezeteinek fejlesztése, az érdekérvényesítő képességük erősítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében. Az együttműködő szervezetek száma 6 a támogatási kérelem benyújtóján felül, melyből 4 szervezet harci, míg 2 szervezet fácánkerti.
A program megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a generációk között jó együttműködés alakuljon ki nem csak településen belül, hanem a két településen élők között is, ezen kívül kiemelt célcsoport a fiatalok, a családok és az idősebb generációk. További cél a települések értékeinek, hagyományainak feltárása, az ismeretanyag továbbadása, a közösségek és a lakosság képességének, kreativitásának fejlesztése, életminőség javulása, a helyi hagyomány kreatív felhasználása, új tanulási formák alkalmazása, a partnerekkel történő együttműködések elősegítése, az együttműködő szervezetekkel való hosszú távú kapcsolat elősegítése.
Célunk, hogy a helyi igényeket felmérjük, a helyi közösségeket megerősítsük, hogy az emberek aktív tagjai lehessenek a társadalomnak.
Kiemelt szempont, hogy az önkéntesség formáját mind többen érezzék követendő mintának, ráébredjenek az emberek arra, hogy ha tesznek közösségükért, településükért, az emberekért, az a fejlődés útja. Másik kiemelt szempont a generációk közötti együttműködés javítása, elsősorban a fiatalok és az idősebbek által közösen megvalósított programok szerepelnek a projektben. A cél, hogy a generációk „tanítsák” egymást.

Tevékenységek

“A” tevékenységcsoport:

1. Célcsoport toborzása, bevonása: Mindkét településen toborzás (2017.03-04 hó), kérdőíves felmérés. Célja, hogy minél többen megismerjék a programot, minél többen elkötelezettjei legyenek a közösségfejlesztésnek, a társadalmi részvételnek, az önkéntességnek. A kérdőíves felmérés témája: Közösségi élet, Közösségfejlesztés, Önkéntesség. Lebonyolítása 2017.04-05 hónapban. A kérdőíves felmérést felkészítést követően 10 fő 14-35 éves fiatal végzi. Mintavételes eljárással készül a névsor, hogy kik kerülnek bele a kérdőívezés körébe ( a lakosság 10%-a) Harcon 90 fő, míg Fácánkerten 70 fő.A toborzás során bevonásra kerülők egy adatbázisba kerülnek.

2. Önképzés: Felkészítés a kérdőíves felmérésre, felkészülés a foglalkozásokra, programokra, eseményekre, előadásokra

3. Projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése:

 • a projekt nyitó rendezvénye, a projekt bemutatása, előadások a projekttel kapcsolatban 2017. március hónap,
 • projekt záró rendezvénye, értékelése 2020. január hónap

3. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése:

 • Önkéntes adatbázis létrehozása,
 • Önkéntes Információs Pontok kialakítása Harcon és Fácánkerten a helyi közösségi élet színterein
 • a projekt és a fenntartási idő alatt folyamatosan önkéntesek közvetítése programok, rendezvények lebonyolítására, idősebbek megsegítésére,
 • szívességcsere megszervezése
 • információ szolgáltatás civil szervezeteknek önkéntességgel kapcsolatos jogszabályokról

4. Kapcsolattartás az Új Nemzedék Központtal folyamatos kapcsolattartás

“A” tevékenység válaszható

1. Helyi közösségek fejlesztésének elősegítése:

 • előadás civilszervezeteknek (jogi és pénzügyi környezet) 1 alkalommal: az együttműködő és érdeklődő civil szervezeteknek tartunk előadást az őket érintő témában 2017.05. hónap) – résztvevők létszáma 30 fő

2. Képzések, tréningek lebonyolítása:

 • felkészítés a helyi érték kutatásra 1 alkalommal: 2017.10 hó – felkészítésen résztvevők száma 10 fő. A kutatásban helyi fiatalok vesznek részt és idősebbeket kérdeznek a helyi értékekről
 • tréning civil szervezeteknek 3 alkalommal (szervezet vezetés, játékszervező, önismeretei, konfliktuskezelői), 2017. 10-02 hónap, résztvevők száma 10 fő/alkalom fiatalok és idősek közösen vesznek részt a képzésben

3. Eszközbeszerzés: a projekt lebonyolításához szükséges

“C” tevékenység csoport

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények: a programok célja, hogy az emberek megismerjék a helyi hagyományokat, a helyi értékeket, esetleg azokat elkészítsék saját kezűleg, a cél, hogy ezek az értékek beépüljenek a települések mindennapos életbe, azok a régi szakmák .foglalkozások, technikák tovább éljenek. További cél, hogy egy-egy régi szakmai, technika megismerésével emberek lehetőséget lássanak benne akár egy munkahely/vállalkozás létrehozására.

 • Harci napok 3 alkalommal 2017-2018-2019 évben, – Harci Szüreti Mulatság 3 alkalommal 2017-2018-2019
 • Fácán Fest (Fácánkert) 3 alkalommal 2017-2018-2019 – Márton napi hagyományok Harcon 3 alkalommal 2017-2018-2019
 • Adventi szokások Fácánkert és Harc településeken (alkotói pályázat 3-3 alkalommal, kiállítás 3-3 alkalommal, esemény 9-9 alkalommal, rendezvény 3-3 alkalommal)
 • GasztroNagyi Fácánkerten és Harcon 9-9 alkalommal, régi ízek, régi receptek, gasztronómiai kurióziumok megismerése és kipróbálása, interaktív foglalkozások megtartása, ahol az idősebbek tanítják meg a fiatalokat, hogyan kell egy régi, hagyományos ételt megfőzni
 • Kertészkedj okosan Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal, ahol idős emberek tanítják mega fiatalokat, hogyan kell régi módi szerint kertészkedni, veteményezni, fát metszeni, a foglalkozások során ki is próbálják a megtanultakat a résztvevők

2. Szakmai fórumok, konferenciák, rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és fenntartható fejlődés biztosítása érdekében:

 • Szakmai fórum együttműködő civil szervezetek részére 3 alkalommal, melynek során a harci és fácánkerti civil szervezetek között pábeszéd alakul ki, a szervezetek fejlődnek, az őket érintő témákban kerülnek megrendezésre a szakmai fórumok, a cél a civil szervezetek fejlesztése. A programokon, eseményeken fiatalok és idősek együtt vesznek részt és együtt tesznek a civil szervezetek fejlesztéséért

3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése:

 • projekt lógójának megtervezésére Logótervező pályázat meghirdetése,
 • programokhoz kapcsolódó kreatív foglalkozás megszervezése 9 alkalommal, ahol a fiatal és idősebb generáció együtt vesz részt, közösen alkotnak
 • “Nemcsak a 20 éveseké a világ” – program idősebbeknek fiatalok szervezésében Harcon és Fácánkerten 3-3 alkalommal,
 • Közösségi tervezés az élhető közösségért Harcon és Fácánkerten (foglalkoztató nap és alkotó nap megvalósulása 6-6 alkalommal), a tervezés során a közösségek megterveznek egy köztéri területet amilyet szívesen elképzelnének a településen, majd a tervezést követően a két kezükkel önkéntes munkában meg is csinálják pl. park tervezés, faültetés, köztéri alkotás elkészítése, intézmény festése stb. A közösségi tervezést ötletelést követően maguk a résztvevők akik fiatalok és idősek egyaránt közösen találják ki és valósítják meg.
 • Tudástranszfer foglalkozások Harcon és Fácánkerten 9-9 alkalommal, a célja, hogy az idősek adják át tudásukat a fiataloknak és a fiatalok tanítsanak meg olyan dolgokra időseket, amelyeket csak Ők tudnak pl. mai kor elektronikai vívmányainak használata „okostelefon”, számítógépes pályázat, videóhasználat, fotózás, népi gyógyászat, „Fűben, fában orvosság” stb.
 • Tavaszi alkotói pályázat és kiállítás Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal,
 • GenerCoop foglalkozás Harcon és Fácánkerten 25-25 alkalommal, ahol kötetlenül beszélgethetnek egy coach irányításával fiatalok és idősek a kor aktuális témáiról pl. Generációk együttműködésben, fiatalok és idősek közötti szakadék lebontása, Mit taníthatunk egymásnak? stb. Az adott témát a résztvevők vetik fel és beszélgetnek róla.

4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása:

 • Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő 6-6 alkalomból álló előadássorozat,
 • Családi tábor mindkét településen élők részvételével 3 alkalommal, a családi táborban a harci és fácánkerti családok közösen vesznek részt, megvalósul a párbeszéd, egy-egy téma köré szerveződik az adott évi tábor és több generáció vesz benne részt
 • Ifivár – havi rendszeres program fiataloknak Harcon és Fácánkerten 19-19 alkalommal,
  Családi túra mindkét településen élők részvételével 2 alkalommal, harci és fácánkerti családok részvételével Cél a közös élmény, a megtapasztalás, hazánk tájainak megismerése
 • “Tedd a szívedre a kezed” – családi egészségügyi és sportnap Harcon és Fácánkerten 3-3 alkalommal, fiatalok és idősek együtt vesznek részt a programon

“C” tevékenységcsoport választható

1. A helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése:

 • tematikus kutatómunka a helyi érték felgyűjtésére Harcon és Fácánkerten (egyházi emlékek, gasztronómiai, viseletek, hagyományok/népszokások, mesterségek/mesteremberek, épített környezet) mindkét településen, a kutatást helyi fiatalok végzik az idősek megkeresésével -Az összegyűjtött helyi értékekre épülő előadássorozat, idős emberek beszámolóival, visszaemlékezéseivel és szakavatott szakértők bevonásával Harcon és Fácánkerten 6-6 alkalommal
 • a helyi értékekkel kapcsolatos kézműves foglalkozássorozat, ahol megtanulhatják a résztvevők a régi tárgyak elkészítésének fortélyait. Idős emberek akik még szakavatott ismerői a fortélyoknak, tanítják meg a fiataloknak a fogásokat Harcon és Fácánkerten 6-6 alkalommal
 • helyi érték kiállítás összegyűjtött értékekből Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal
  – előadás és interaktív foglalkozás az összegyűjtött értékek jelene, mai korba átültetett helyi érték Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal
 • internetes, interaktív weboldal létrehozása az összegyűjtött értékekről 1-1 db,
 • kiadvány megjelentetése a helyi értékekről (kiadvány, fotókönyv, naptár) mindkét településen 2.

2. Eszköz bérlés: a projekt lebonyolításhoz szükséges