Projekt tájékoztató

EFOP 1.3.5-16-2016-00455 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS – GENRÁCIÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN (GENERCOOP)

Támogatás összege: 22.130.659.- Ft.
Támogatás mértéke 100 %
Projektidőszak: 2017.03.01 -2020.03.01

Együttműködő szervezetek

Forgatós Közhasznú Egyesület (7136 Fácánkert, Kossuth utca 7.)
Fácánkert Községért Közalapítvány (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.)
Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége: (7172 Harc, Fő utca 59.)
Harci Sporthorgász Egyesület (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 33.)
Harci Óvodáért Közalapítvány (7172 Harc, Fő utca 59.)
A „harci kisdiákokért” Alapítvány (7172 Harc, Kölesdi utca 2.)

Érintett települések

Harc (Tolna megye) – 1000 fő alatti település
Fácánkert (Tolna megye) – 1000 fő alatti település

Projekt célkitűzése

A projekt Harc és Fácánkert településen valósul meg, két település civilszervezeteinek együttműködésében.

Célja:
A települések közösségeinek, civilszervezeteinek fejlesztése, az érdekérvényesítő képességük erősítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében. Az együttműködő szervezetek száma 6 a támogatási kérelem benyújtóján felül, melyből 4 szervezet harci, míg 2 szervezet fácánkerti.
A program megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a generációk között jó együttműködés alakuljon ki nem csak településen belül, hanem a két településen élők között is, ezen kívül kiemelt célcsoport a fiatalok, a családok és az idősebb generációk. További cél a települések értékeinek, hagyományainak feltárása, az ismeretanyag továbbadása, a közösségek és a lakosság képességének, kreativitásának fejlesztése, életminőség javulása, a helyi hagyomány kreatív felhasználása, új tanulási formák alkalmazása, a partnerekkel történő együttműködések elősegítése, az együttműködő szervezetekkel való hosszú távú kapcsolat elősegítése.
Célunk, hogy a helyi igényeket felmérjük, a helyi közösségeket megerősítsük, hogy az emberek aktív tagjai lehessenek a társadalomnak.
Kiemelt szempont, hogy az önkéntesség formáját mind többen érezzék követendő mintának, ráébredjenek az emberek arra, hogy ha tesznek közösségükért, településükért, az emberekért, az a fejlődés útja. Másik kiemelt szempont a generációk közötti együttműködés javítása, elsősorban a fiatalok és az idősebbek által közösen megvalósított programok szerepelnek a projektben. A cél, hogy a generációk „tanítsák” egymást.

Tevékenységek

“A” tevékenységcsoport:

1. Célcsoport toborzása, bevonása: Mindkét településen toborzás (2017.03-04 hó), kérdőíves felmérés. Célja, hogy minél többen megismerjék a programot, minél többen elkötelezettjei legyenek a közösségfejlesztésnek, a társadalmi részvételnek, az önkéntességnek. A kérdőíves felmérés témája: Közösségi élet, Közösségfejlesztés, Önkéntesség. Lebonyolítása 2017.04-05 hónapban. A kérdőíves felmérést felkészítést követően 10 fő 14-35 éves fiatal végzi. Mintavételes eljárással készül a névsor, hogy kik kerülnek bele a kérdőívezés körébe ( a lakosság 10%-a) Harcon 90 fő, míg Fácánkerten 70 fő.A toborzás során bevonásra kerülők egy adatbázisba kerülnek.

2. Önképzés: Felkészítés a kérdőíves felmérésre, felkészülés a foglalkozásokra, programokra, eseményekre, előadásokra

3. Projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése:

 • a projekt nyitó rendezvénye, a projekt bemutatása, előadások a projekttel kapcsolatban 2017. március hónap,
 • projekt záró rendezvénye, értékelése 2020. január hónap

3. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése:

 • Önkéntes adatbázis létrehozása,
 • Önkéntes Információs Pontok kialakítása Harcon és Fácánkerten a helyi közösségi élet színterein
 • a projekt és a fenntartási idő alatt folyamatosan önkéntesek közvetítése programok, rendezvények lebonyolítására, idősebbek megsegítésére,
 • szívességcsere megszervezése
 • információ szolgáltatás civil szervezeteknek önkéntességgel kapcsolatos jogszabályokról

4. Kapcsolattartás az Új Nemzedék Központtal folyamatos kapcsolattartás

“A” tevékenység válaszható

1. Helyi közösségek fejlesztésének elősegítése:

 • előadás civilszervezeteknek (jogi és pénzügyi környezet) 1 alkalommal: az együttműködő és érdeklődő civil szervezeteknek tartunk előadást az őket érintő témában 2017.05. hónap) – résztvevők létszáma 30 fő

2. Képzések, tréningek lebonyolítása:

 • felkészítés a helyi érték kutatásra 1 alkalommal: 2017.10 hó – felkészítésen résztvevők száma 10 fő. A kutatásban helyi fiatalok vesznek részt és idősebbeket kérdeznek a helyi értékekről
 • tréning civil szervezeteknek 3 alkalommal (szervezet vezetés, játékszervező, önismeretei, konfliktuskezelői), 2017. 10-02 hónap, résztvevők száma 10 fő/alkalom fiatalok és idősek közösen vesznek részt a képzésben

3. Eszközbeszerzés: a projekt lebonyolításához szükséges

“C” tevékenység csoport

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények: a programok célja, hogy az emberek megismerjék a helyi hagyományokat, a helyi értékeket, esetleg azokat elkészítsék saját kezűleg, a cél, hogy ezek az értékek beépüljenek a települések mindennapos életbe, azok a régi szakmák .foglalkozások, technikák tovább éljenek. További cél, hogy egy-egy régi szakmai, technika megismerésével emberek lehetőséget lássanak benne akár egy munkahely/vállalkozás létrehozására.

 • Harci napok 3 alkalommal 2017-2018-2019 évben, – Harci Szüreti Mulatság 3 alkalommal 2017-2018-2019
 • Fácán Fest (Fácánkert) 3 alkalommal 2017-2018-2019 – Márton napi hagyományok Harcon 3 alkalommal 2017-2018-2019
 • Adventi szokások Fácánkert és Harc településeken (alkotói pályázat 3-3 alkalommal, kiállítás 3-3 alkalommal, esemény 9-9 alkalommal, rendezvény 3-3 alkalommal)
 • GasztroNagyi Fácánkerten és Harcon 9-9 alkalommal, régi ízek, régi receptek, gasztronómiai kurióziumok megismerése és kipróbálása, interaktív foglalkozások megtartása, ahol az idősebbek tanítják meg a fiatalokat, hogyan kell egy régi, hagyományos ételt megfőzni
 • Kertészkedj okosan Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal, ahol idős emberek tanítják mega fiatalokat, hogyan kell régi módi szerint kertészkedni, veteményezni, fát metszeni, a foglalkozások során ki is próbálják a megtanultakat a résztvevők

2. Szakmai fórumok, konferenciák, rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és fenntartható fejlődés biztosítása érdekében:

 • Szakmai fórum együttműködő civil szervezetek részére 3 alkalommal, melynek során a harci és fácánkerti civil szervezetek között pábeszéd alakul ki, a szervezetek fejlődnek, az őket érintő témákban kerülnek megrendezésre a szakmai fórumok, a cél a civil szervezetek fejlesztése. A programokon, eseményeken fiatalok és idősek együtt vesznek részt és együtt tesznek a civil szervezetek fejlesztéséért

3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése:

 • projekt lógójának megtervezésére Logótervező pályázat meghirdetése,
 • programokhoz kapcsolódó kreatív foglalkozás megszervezése 9 alkalommal, ahol a fiatal és idősebb generáció együtt vesz részt, közösen alkotnak
 • “Nemcsak a 20 éveseké a világ” – program idősebbeknek fiatalok szervezésében Harcon és Fácánkerten 3-3 alkalommal,
 • Közösségi tervezés az élhető közösségért Harcon és Fácánkerten (foglalkoztató nap és alkotó nap megvalósulása 6-6 alkalommal), a tervezés során a közösségek megterveznek egy köztéri területet amilyet szívesen elképzelnének a településen, majd a tervezést követően a két kezükkel önkéntes munkában meg is csinálják pl. park tervezés, faültetés, köztéri alkotás elkészítése, intézmény festése stb. A közösségi tervezést ötletelést követően maguk a résztvevők akik fiatalok és idősek egyaránt közösen találják ki és valósítják meg.
 • Tudástranszfer foglalkozások Harcon és Fácánkerten 9-9 alkalommal, a célja, hogy az idősek adják át tudásukat a fiataloknak és a fiatalok tanítsanak meg olyan dolgokra időseket, amelyeket csak Ők tudnak pl. mai kor elektronikai vívmányainak használata „okostelefon”, számítógépes pályázat, videóhasználat, fotózás, népi gyógyászat, „Fűben, fában orvosság” stb.
 • Tavaszi alkotói pályázat és kiállítás Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal,
 • GenerCoop foglalkozás Harcon és Fácánkerten 25-25 alkalommal, ahol kötetlenül beszélgethetnek egy coach irányításával fiatalok és idősek a kor aktuális témáiról pl. Generációk együttműködésben, fiatalok és idősek közötti szakadék lebontása, Mit taníthatunk egymásnak? stb. Az adott témát a résztvevők vetik fel és beszélgetnek róla.

4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása:

 • Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő 6-6 alkalomból álló előadássorozat,
 • Családi tábor mindkét településen élők részvételével 3 alkalommal, a családi táborban a harci és fácánkerti családok közösen vesznek részt, megvalósul a párbeszéd, egy-egy téma köré szerveződik az adott évi tábor és több generáció vesz benne részt
 • Ifivár – havi rendszeres program fiataloknak Harcon és Fácánkerten 19-19 alkalommal,
  Családi túra mindkét településen élők részvételével 2 alkalommal, harci és fácánkerti családok részvételével Cél a közös élmény, a megtapasztalás, hazánk tájainak megismerése
 • “Tedd a szívedre a kezed” – családi egészségügyi és sportnap Harcon és Fácánkerten 3-3 alkalommal, fiatalok és idősek együtt vesznek részt a programon

“C” tevékenységcsoport választható

1. A helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése:

 • tematikus kutatómunka a helyi érték felgyűjtésére Harcon és Fácánkerten (egyházi emlékek, gasztronómiai, viseletek, hagyományok/népszokások, mesterségek/mesteremberek, épített környezet) mindkét településen, a kutatást helyi fiatalok végzik az idősek megkeresésével -Az összegyűjtött helyi értékekre épülő előadássorozat, idős emberek beszámolóival, visszaemlékezéseivel és szakavatott szakértők bevonásával Harcon és Fácánkerten 6-6 alkalommal
 • a helyi értékekkel kapcsolatos kézműves foglalkozássorozat, ahol megtanulhatják a résztvevők a régi tárgyak elkészítésének fortélyait. Idős emberek akik még szakavatott ismerői a fortélyoknak, tanítják meg a fiataloknak a fogásokat Harcon és Fácánkerten 6-6 alkalommal
 • helyi érték kiállítás összegyűjtött értékekből Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal
  – előadás és interaktív foglalkozás az összegyűjtött értékek jelene, mai korba átültetett helyi érték Harcon és Fácánkerten 2-2 alkalommal
 • internetes, interaktív weboldal létrehozása az összegyűjtött értékekről 1-1 db,
 • kiadvány megjelentetése a helyi értékekről (kiadvány, fotókönyv, naptár) mindkét településen 2.

2. Eszköz bérlés: a projekt lebonyolításhoz szükséges

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support